CoachWise Ledarskapsutveckling
BakgrundForskningOm ossTjänsterVisdom
 
Bakgrund

 

VD:s historia


"Jag föddes full av frågor; varför gör man så, varför gör man si, vad heter det, hur fungerar det, vem har kommit på det, kan man göra på ett annat sätt? - ett bättre sätt trots att alla andra gör på ett visst sätt. Jag ville förstå detaljerna för att förstå helheten och ingenting var omöjligt. Jag ville och vill fortfarande lösa pusslet. Jag vill bygga mina val och beslut på visdom, insikt, glädje och lärande. Och allt är fortfarande möjligt.

Min nyfikenhet och önskan om att förstå för att kunna påverka förändring ledde mig till Stockholms Universitet där jag lärde mig hur jag skulle analysera och planera för alla de faktorer och omständigheter som påverkar ett företags verksamhet. Med min examen i bagaget kastade jag mig entusiastiskt in i affärslivet - med marknadsanalyser, omvärldsanalyser, strategisk planering och marknadskommunikation. 

Ledarskap, teamkänsla och respekt för individuella olikheter och förmågan att använda mig av den kunskapen fick jag på ett naturligt sätt lära mig via idrotten som coach. Om jag kunde  pussla ihop bitarna rätt efter de individuella olikheterna och styrkorna samtidigt som jag tydligt kunde förmedla visionen för laget och målet för träningen, matchen, cupen eller serien så kunde vi tillsammans uppnå fantastiska resultat. Jag kunde få individer att våga sådant de aldrig gjort förut eftersom de visste att jag trodde på deras förmåga, det handlade bara om att få dem själva att också göra det. Jag lärde mig här att det är människorna som är viktiga och gör skillnaden och att det kräver träning.

Min nyfikenhet är fortfarande min drivkraft att ständigt utveckla mig själv, andra och världen. Vi kan alla göra så mycket bättre ifrån oss, i det lilla varje dag, hemma, i skolan, på arbetet, i företagen, i samhället och i världen. Förståelsen för att vi alla är olika med olika perspektiv, styrkor och förmågor är nyckeln till att lyckas med förändring, kreativitet, innovation och lönsamhet. Genom våra handlingar skapar vi den värld vi lever i.

När jag började fundera över hur jag skulle kunna göra verklig skillnad både mänskligt och resultatmässigt gick min resa till Uppsala  och Lunds universitet för miljö- och utvecklingsstudier och strategier för att göra ekonomin grönare. 

Eftersom ledarskap är så viktigt för mig är min mission att utveckla bättre ledare, bättre organisationer/företag, bättre samhällen, en bättre  och hållbar värld. Som ledare är vi en förebild för andra och vi har till uppgift att få andra människor att växa, utvecklas och bli bättre för att göra bättre saker, inte bara för oss själva utan för oss alla och vår värld.

Hos CoachWise Ledarskapsutveckling utvecklar vi insiktsfulla ledare som kan göra verklig och hållbar skillnad både mänskligt och resultatmässigt. En del kallar det "Corporate Sustainable Profitability". Vi arbetar med dina unika styrkor, förmågor, skapar nya perspektiv, gör det omöjliga möjligt. Vi arbetar med just dina viktiga frågeställningar, hållbara, strategiska, omvärldsanalytiska eller andra, samtidigt som vi har roligt och lär oss. Hos CoachWise Ledarskapsutveckling får du arbeta tillsammans med en annorlunda ekosystemmässig, strategisk ledarskapskonsult, hållbarhetsanalytiker och omvärldsstrateg med fokus på hållbar energi- och samhällsutveckling.

Jag delar synsättet "Var den förändring du vill se" med Gandhi. Om du också delar det kan vi tillsammans utveckla ledare, medarbetare, företag/organisationer och världen till det bättre."

Nina Petersson

VD  -  Hållbarhetsanalytiker - Omvärldsstrateg - Ledarskapskonsult

CoachWise Ledarskapsutveckling

 

Vi utvecklar människor och organisationer genom skräddarsydda program  och workshops för att hantera hållbar strategisk utveckling och lärande. Vår metod bygger på BizWiz, Executive Coaching, och en utvecklingsorienterad typologi som heter  Enneagram. Som konsult genomför vi omvärldsanalyser och utvecklar hållbara strategier.

Vill du ha en strategisk partner utöver det vanliga? Om du svarar JA på den frågan, kontakta mig: nina.petersson@coachwise.se