CoachWise Ledarskapsutveckling
BakgrundForskningOm ossTjänsterVisdom
 
Visdom
                                                                             

Hållbart lönsamt ledarskap bygger på visdom!

Vi lever i en alltmer föränderlig värld där arbets- och livsförhållanden ständigt förändras. Nytt ledarskap krävs för att hantera den svårhanterliga konkurrensutsatta globala marknaden efter finanskris och under klimathot. Hur förändra inriktning snabbt? Hur leder vi självsäkert grupper/team genom förändring? Att ledare har förmågan att göra bra, kloka, långsiktiga, ofta svåra val och ta socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvarsfulla beslut, bygga och bevara nyckelkompetenser samt tydligt kommunicera en meningsfull vision kommer att vara avgörande för verksamhetens överlevnad.

  

Vad är visdom?

Visdom är ett förhållningssätt som vi kan lära oss att utveckla, en mentalitet som gör det möjligt för oss att skilja på vad som är viktigt och värdefullt från det som inte är det. Skillnaden mellan intelligens och visdom uppfattas av många som att visdom innehåller en komponent av medmänsklig insikt och skarpsinne som inbegriper att förstå, lära av, bry sig om och lyssna till andra. Den som är vis har, förutom faktakunskap, förmågan att kunna läsa mellan raderna och har tillgång till något som kan definieras som "tyst kunskap", det vill säga sådana insikter som är svåra att lära ut i läroböcker.

Allt detta leder till att en vis människa har god kapacitet att överblicka såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser av en handling samt ändra uppfattning om en ökad insikt påkallar detta.

 

Vad kan du göra med visdom?

Utveckla nya mönster för individuell och verksamhetsmässig effektivitet och hållbarhet. Finna större mening i ditt liv. Ta bättre långsiktiga och kortsiktiga beslut. Få nya insikter om hur saker och ting faktiskt är, och inte bara som egot skulle vilja att de var. Leda mer effektivt och hållbart lönsamt mot en mer rättvis och mänsklig värld. Öka spännvidden hos dina moraliska inställningar. Klarare se val och konsekvenser i en komplex situation. Använda din egen energi till att skapa en mer positiv framtid. Öka din storsinthet. "See The Big Picture". Ära visdom hos andra.

 

Vilka behöver visdom?

Professionella individer som behöver hantera motstridiga och svåra krav. Ledare som är tvungna att använda resurser på det mest effektiva sättet - inklusive sig själva. Människor som fastnat i "ekorrhjulet" och som är nyfikna på en djupare mening. Människor som är missnöjda med status quo och vill förändra till det bättre för sig själva och andra.

Besök gärna vår blogg: visdomsmegafonen

 

 Förmågan att idag tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise.

John Steinbeck