CoachWise Ledarskapsutveckling
BakgrundForskningOm ossTjänsterVisdom
 
Forskning

 

Helhetssyn - tvärvetenskap

Det har länge varit nästintill vattentäta skott mellan ekonomi och psykologi/beteendevetenskap. På senare år har nationalekonomer och företagsekonomer fått upp ögonen för psykologiska aspekter och fenomen i ekonomin. På samma sätt som allt är ekonomi är allt också psykologi. En av anledningarna till ekonomernas intresse hänger säkert ihop med de allt snabbare transaktionerna  av pengar och värdepapper på världens börser. Transaktionerna är idag enorma flöden som svänger sekundsnabbt fram och tillbaka. De här fluktuationerna har sällan särskilt mycket med reella svängningar i konjunkturen att göra utan bottnar oftast i överdrivna psykologiska reaktioner på osäkerhet, rykten och små vågkrusningar på kapitalmarknaderna.

Genombrottet för psykologin i den ekonomiska världen var den forskning som Amos Tverskys och Daniel Kahneman gjorde kring gränslandet ekonomi och psykologi. Kahneman fick nobelpriset i ekonomi år 2002 med denna motivering:

"for having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgement and decision-making under uncertainty."

Kahneman och Tversky är några av grundarna till en inriktning som kommit att kallas för beteendeekonomi, vilken  redan är och förmodligen kommer att bli allt viktigare framöver. Beteendeekonomi använder sociala, kognitiva och emotionella faktorer för att förstå individers och organisationers ekonomiska val och beslut, vilket inkluderar konsumenter, låntagare,investerare  och företagare och deras effekt på marknadspriser, avkastning och resursfördelning.

Mängder av experiment har visat att vi inte bara bryr oss om vårt materiella egenintresse, utan att vi även bryr oss om andra och vi är absolut inte enbart rationella utan i väldigt hög grad emotionella. Många människor verkar ogilla alltför orättvis fördelning av resurser, följer moraliska regler och är beredd att bestraffa dem som beter sig orättfärdigt (Camerer 2003). Sociala preferenser är en anledning till att konsumenter köper miljömärkta och rättvisemärkta varor - de försöker genom sitt köpbeteende bidra till en bättre miljö och bättre arbetsvillkor för dem som producerar varorna.

Att försöka förstå vad som ligger till grund för egna och andra människors val och beslut och vilka begränsningar vårt medvetande har i osäkra beslutssituationer  och vilken oerhört mycket bättre kapacitet vårt omedvetna har att hantera komplexa beslutssituationer är vitalt för ledare och organisationer i sin kontakt med medarbetare, kunder och samarbetspartners.

I hållbart omvärldsanalytiskt  och strategiskt arbete är det viktigt att inte begränsa sitt forskningsområde eller sinne utan försöka se de komplexa samband och mönster som framstår när nätverk av processer som ingår i helheten interagerar med varandra. Kvantfysiken har visat oss att ljus samtidigt kan manifesteras som partiklar och vågor beroende på vår mätmetod, vilket innebär att den som observerar och mäter också påverkar resultatet. 

Hos CoachWise Ledarskapsutveckling följer vi noga forskning och trender som rör ledarskapsutveckling, företagsverksamhet och strategi, ekonomi/makroekonomi och beteendevetenskap/psykologi, beteende-ekonomi, socialekologi, kvantfysik, neurovetenskap, filosofi, samhällsfrågor, energi och miljö. Orsaken är att vi vill applicera en miljöstrategisk helhetssyn på hållbart ledarskap för en hållbar samhällsutveckling.

Framtidens ledare behöver förstå människor först, affärer och verksamheter sedan och allra mest de komplexa interagerande sambanden mellan människa, handling, resursutnyttjande, resultat och miljöpåverkan, dvs helhetssyn.