CoachWise Ledarskapsutveckling
BakgrundForskningOm ossTjänsterVisdom
Executive program
BizWiz
Enneagram
Hållbarhetsanalytiker och Omvärldsstrateg
Tjänster

 

 

Insiktsfullt ledarskap + BizWiz = Smart tillväxt!

Företagens behov av förändring har aldrig varit större än i dag.  Det finns praktiska skäl för förändring, såsom ökad global konkurrens och miljöhot som tvingar fram en utveckling mot bantade, effektivare, mer flexibla enheter med större ansvar. Hur ska vi kunna förbättra prestationerna i en situation då utrymmet för befordran och löneökningar minskar inom flertalet områden?

Tillväxt har blivit ett mantra hos regeringar, stater, företag och finansiella rådgivare. Tillväxt är förändring. Tillväxt förändrar företag och människor - tillväxt är en komplicerad process. Tillväxt bör vara ett medvetet och ytterst noggrannt analyserat strategiskt val som gjorts efter en bedömning av för- och nackdelar, utveckling av en tillväxtstrategi och en plan för att hantera de risker som uppstår när ett företag växer. Här fyller BizWiz  med strategisk analys och lärande ett naturligt syfte.

Företagsledare bör ständigt ställa sig dessa frågor:

  • Varför bör vi växa?
  • Hur mycket bör vi växa?
  • Är vi redo att växa?
  • Vilka är de bästa sätten för oss att växa på?
  • Vilka risker medför tillväxten?
  • Hur hanterar vi dessa risker?

Smart tillväxt värderar förbättring/utveckling högre än tillväxt. Att vara bättre är viktigare än att vara större.

Syftet med smart tillväxt är att skapa hållbara företag som genererar mer värde till alla intressenter och mer systematisk ekonomisk stabilitet och säkerhet.

För att bli en insiktsfull och bra ledare är det viktigt att reflektera över sig själv och sin roll. Bli medveten om sina styrkor, svagheter, egenheter och motiv. Här fyller Executive Coaching sitt syfte. Executive Coaching ger dig som chef och ledare viktig feedback på personrelaterade frågor, karriär och organisatoriska frågor som du normalt inte skulle få. Executive Coaching hjälper dig som ledare att spegla dig i någon som kommer utifrån, komma på lösningar och få stöd för att genomföra dessa. Coaching höjer medvetenheten och belyser kroppens och sinnets unika egenskaper hos varje individ, samtidigt som förmågan och tron på att kunna förbättras utan föreskrifter från någon annan byggs upp. Du skapar förändringen och resultatet och det gör du utifrån den unika personlighet som just du har. Ett viktigt verktyg och modell i utvecklingsprocessen är Enneagrammet.

 

CoachWise Ledarskapsutveckling hjälper dig som ledare och din organisation att lära och utvecklas för att kunna skapa ett framgångsrikt och visionärt nuläge samtidigt som du och din organisation bygger en lysande framtid!

Kontakta mig om du eller din organisation vill utvecklas hållbart, strategiskt och smart: nina.petersson@coachwise.se.