CoachWise Ledarskapsutveckling
BakgrundForskningOm ossTjänsterVisdom
Executive program
BizWiz
Enneagram
Hållbarhetsanalytiker och Omvärldsstrateg
Executive program

 

Executive program

Individuellt ledarskapsutvecklingsprogram som inkluderar en samtalspartner utöver det vanliga. Du får tillgång till en kvalificerad coach med omfattande verksamhetserfarenhet, en person med stor personlig integritet som vågar ifrågasätta, inte är en ja-sägare, som gärna arbetar i det tysta men vars insatser märks indirekt genom ditt nya agerande.

Fokus ligger på ledarskapsfrågor som ökar din förmåga att påverka och relatera till andra, förmedla en meningsfull vision på ett övertygande sätt, tänka mer strategiskt, att fokusera,  att hantera stress,  att se olika perspektiv  och öka balansen i ditt liv och bli mer effektiv och lönsam som ledare.

Den individuella coachningen  utgår från det stöd du behöver och läggs upp efter dina och din organisations behov och kan pågå under en period som kan variera i tiden, men vanligtvis sker coachningen under en period på 6 mån upp till ett år. Exempel på komponenter:

  • Personliga möten där du styr agendan för samtalet.
  • Telefonkontakter för samtal och avstämning.
  • Mejlkontakter ex. för synpunkter på specifika dokument.

Vanliga resultat som ledare brukar berätta om efter att de genomgått individuell Executive coachning är:

  • Blivit bättre på att göra kloka val -  det vill säga ökat sin förmåga att hantera motstridiga och irrationella signaler vid beslutsfattande.
  • Känner sig tryggare i sin ledarroll, blivit mer lyhörda.
  • Utvecklats strategiskt, bildat ledningsgrupp utifrån de styrkor och kompetenser som faktiskt behövs.
  • Har blivit bättre på att stanna upp och tänka efter i osäkra beslutssituationer, att bättre överväga konsekvenserna både kortsiktigt och långsiktigt och se till helheten.

Läs gärna några artiklar om ledarskap:
Om ledarskap
www.visdomsmegafonen.blogspot.se