CoachWise Ledarskapsutveckling
BakgrundForskningOm ossTjänsterVisdom
Executive program
BizWiz
Enneagram
Hållbarhetsanalytiker och Omvärldsstrateg
BizWiz

 

BizWiz

BizWiz  är vår process och filosofi för att hantera strategisk förändring och lärande i organisationer/företag. Den tar i beaktande  och analyserar både interna och externa resurser och perspektiv med betoning på hållbarhet, visdom, styrkor och möjligheter. BizWiz kan hjälpa människor att analysera och förändra ett företags strategi, och medarbetares beteenden. BizWiz  möjliggör ett resultatorienterat sätt att se på individuell ledarskapsutveckling och lärande och förändring i organisationer.

Ett insiktsfullt och lönsamt ledarskap bygger på att i handling och reflektion tillägna sig de värderingar och förhållningssätt som gör att man med känsla för situationens förutsättningar och möjligheter gör rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Det handlar om personlig mognad och utveckling - lärande - i högre grad än att till exempelvis tillägna sig de senaste managementmodellerna. Sådana verktyg är användbara hjälpmedel men den viktigaste grunden för ett insiktsfullt  och lönsamt ledarskap är förmågan att med inlevelse förstå människor, verksamheter och affärer.

Ledarskap behöver läras, och lärande behöver ledas - i betydelsen stimuleras och stödjas, ibland också struktureras och utmanas. Att lära ledarskap och att leda lärande är bland det viktigaste en chef kan göra. Det är den rakaste och mest uthålliga vägen till lönsamhet, samtidigt som människor utvecklas och meningsfullheten i arbetet ökar.

Människor lär framför allt från sina erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Människor kommer bara ihåg 10 procent av det de har läst, bara 50 procent av de de har hört eller sett, men de kommer ihåg 90 procent av den information och kunskap som de aktivt diskuterat och praktiskt interagerat med.

5 nyckelkomponenter vid BizWiz:

  • ett aktivt engagemang och stöd från högsta ledningen
  • ett verkligt affärsproblem och utforskande av nya strategiska möjligheter
  • utforskning, lärande och reflektion baserad på handlingar som fokuserar affärsmässiga erfarenheter både internt och externt och tänkande som kan vara till hjälp för att lösa affärsmässiga problem
  • ledarskapsutveckling genom teamwork och coaching
  • implementering och utvärdering av rekommenderade och analyserade affärsförslag, utvärdering av individens och organisationens lärande för att säkerställa att graden av lärande är större än förändringen i omvärlden

Vi vet från  ekologisk forskning att en organisms fort- och överlevnad är beroende av dess förmåga att lära. Graden av lärande måste vara lika med eller större än förändringen i dess omgivning. Är graden av lärande lägre än omgivningens förändring - dör organismen.

Organisationer använder sig av BizWiz för att utveckla det exekutiva ledarskapet, främja samarbete och för att analysera och lösa strategiskt viktiga och verkliga affärsproblem.

En passande design på ett program för BizWiz är avhängig er organisations historia, interna och externa resurser och behov, involverade personer och klokhet och kreativitet hos de som är ansvariga för designen.