CoachWise Ledarskapsutveckling
BakgrundForskningOm ossTjänsterVisdom
Executive program
BizWiz
Enneagram
Hållbarhetsanalytiker och Omvärldsstrateg
Hållbarhetsanalytiker och Omvärldsstrateg

 

Öka era framtidsutsikter - anlita en erfaren hållbarhetssanalytiker och omvärldsstrateg.

En omvärld i förändring kräver ständigt nya kunskaper. Vad händer i omvärlden och hur påverkar det ditt företag, din organisation, vårt samhälle och vår miljö? Snabbheten i förändringarna gör det svårare att tolka framtiden.

En del av omvärldsanalysen är att identifiera olika drivkrafter, men också att fokusera på dem som upplevs särskilt viktiga för organisationen. I analysen ingår olika scenarier med olika konsekvenser som leder fram till för organisationen lämplig hållbar strategi.

Omvärldsanalys kan heta olika saker beroende på vilken sektor organisationen verkar inom: Business Intelligence, Competitive Intelligence eller Political Intelligence.

Omvärldsanalys är inte en solitär funktion i en organisation, utan bör vara en del av övrig strategisk informationshantering. Förmågan att kunna integrera omvärldsanalysen i organisationen som en lärande process är en viktig faktor för en hållbar verksamhet.

Omvärldsanalys har ett strategiskt syfte. Att ge beslutsunderlag för organisationens handlande och att i tid upptäcka och tolka viktiga förändringar och händelser.

Vill ni etablera en omvärldsfunktion? Identifiera fokusområden och informationsbehov? Snabbt komma igång med omvärldsanalys av strategiskt viktiga områden? Åstadkomma viktig och hållbar förändring tillsammans; företag, NGO:s, forskare, myndigheter och institutioner?

Jag har arbetat med omvärldsanalys och strategiskt arbete i över 10 år i konsultverksamhet, inom bank- och finans och i mitt eget företag och förstår vikten av att vara öppen för förändringar och förvänta sig det oförväntade, att se till helheten och att inte begränsa sig till rådande
s k  "sanningar" utan snarare ha modet att ständigt ifrågasätta och utmana dessa genom systemanalys av samhälle, näringsliv och miljö.